สุขภาพดีได้ ด้วยโยคะง่าย ๆ ไม่ต้องมีพื้นฐาน

 05 พ.ย. 2566 23:50 น.    เข้าชม 159    Health

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดีด้วยวิถีโยคะ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การฝึกโยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นและแข็งแรง ให้กับกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย พัฒนาร่างกายอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ทำให้ร่างกายบาดเจ็บ

โดยจะเน้นการฝึกอาสนะร่วมกับการตระหนักรับรู้ร่างกายและลมหายใจ ช่วยให้มีสุขภาวะกายใจที่ดีและสมดุลขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้น มีสติ และสมาธิดีขึ้น ผู้ที่ไม่เคยฝึกหรือไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้ เพราะครูสอน step by step อย่างละเอียดที่สุด ฝึกตามได้แน่นอน


Comment