การฝึกพัฒนาลมหายใจ สุขภาพดี ก้าวหน้า (ขั้นสูง) โดย Miracle Tai Chi

 02 พ.ย. 2566 16:07 น.    เข้าชม 161    Health

การฝึกพัฒนาลมหายใจ สุขภาพดี ก้าวหน้า (ขั้นสูง) เป็นคอร์สออนไลน์ที่ต่อเนื่องมาจากคอร์ส "พัฒนาลมหายใจ วันละ 18 นาที สุขภาพดี สะสม (ขั้นต้น)" และ "การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเรียนรู้ สุขภาพดี (ขั้นกลาง)" โดยจะแนะนำการพัฒนาลมหายใจ การเคลื่อนไหว และจิตใจ ซึ่งทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่างธรรมชาติโดยแท้จริง


Comment