Strategic Man

เมื่อท่านออกแบบความสุข และความสำเร็จ ในแบบของท่านได้


Let’s Design your own happiness and success

share:

          “เฮ้ย นี่มันไม่ใช่ชีวิตในแบบที่เราต้องการนี่หว่า”

          “ชีวิตเราก็ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ทำไมรู้สึกไม่มีความสุขล่ะ”

          หนึ่งในสองคำถาม หรือ ทั้งสองคำถาม ข้างต้น หรือ คำถามอื่นๆ ในทำนองนี้ คือ “คำถาม” ที่ผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของท่านบ่อยๆใช่หรือไม่

          หากคำตอบคือ “ใช่” นั่นหมายความว่า มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องในรูปแบบการใช้ชีวิตของท่านในปัจจุบัน ซึ่งไม่สามารถสร้างความสุข หรือ Fulfill ความรู้สึกสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับท่านได้

          นี่เป็นจุดที่ท่านต้องหันกลับมาสำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวตนภายในของท่าน แล้วออกแบบ ความสุขและความสำเร็จ ให้เป็นไปในแบบที่สอดคล้องกับตัวตนภายในที่แท้จริงของท่าน

          จนทำให้ ในทุกๆ เช้าที่ท่านตื่นๆ ขึ้นมา ท่านสามารถพูดกับตนเองอย่างเต็มปากเต็มคำว่า

นี่แหละคือชีวิตในแบบที่ฉันต้องการ และฉันรู้สึกมีความสุข และมีคุณค่า กับการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง

          ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยตั้งคำถามแบบนี้ กับตนเอง และคำถามนี้นำไปสู่การค้นหา และเรียนรู้ตัวตนภายในของผม จนทำให้ผมสามารถออกแบบความสุข และ ความสำเร็จในแบบที่ทำให้ผมมีสุข และความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นแค่ชีวิตที่มีแต่ความสำเร็จแต่ความต้องการภายในเรียกร้องหาความสุขที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตลอดเวลา

          คอร์ส “เมื่อท่านออกแบบความสุข และความสำเร็จ ในแบบของท่านได้” ถูกพัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงของผมผสมผสานกับหลักการ Neuro Linguistic Programming (NLP) หรือ ศาสตร์ในการสื่อสารกับสมองเพื่อสร้างความสุข และความสำเร็จให้กับชีวิต เพื่อตอบโจทย์นี้

เนื้อหาของคอร์ส “เมื่อท่านออกแบบความสุข และความสำเร็จ ในแบบของคุณได้” ประกอบด้วย

 • 6 ขั้นตอน ในการออกแบบความสุข และความสำเร็จ

            ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาคุณค่าที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข (Find Your Life Values)

            ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผลลัพธ์ในแต่ละมิติของชีวิต (Assess Your Life Results)

            ขั้นตอนที่ 3 ตั้งเป้าหมายให้ชัดอย่างมืออาชีพ (Set Your Professional Life Goals)

            ขั้นตอนที่ 4 สร้างนิสัยดึงดูดความสำเร็จ (Build Your Success Attraction Habits)

            ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแผน ACTION PLAN (Create Your Action Plan)

            ขั้นตอนที่ 6 ดึงดูดความสุข/ความสำเร็จผ่านการกระทำ และประเมินผล อย่างต่อเนื่อง (Attract Happiness and Success through continuously Actions and Assessments)

 • การใช้ Web Application “Order Your Brain” ที่ผมได้ออกแบบ และพัฒนาขึ้นมาเพื่อ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับสมอง และจิตใต้สำนึกของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถใช้พลังอำนาจของสมอง และจิตใต้สำนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการพาท่านให้ประสบกับทั้งความสุข และความสำเร็จ ในชีวิต และมีชีวิตที่สมบูรณ์ ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้


ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับท่าน


          พันเอก ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม ผู้พัฒนาคอร์ส และ Web Application “Order Your Brain” เจ้าของเว็บไซด์ www.richhap.com

          ผู้เปลี่ยนชีวิตตนเอง จาก บ่อยเสริฟ์อาหาร พนักงานโรงงาน และพลทหาร สู่การเป็น พันเอก ด๊อกเตอร์ และผู้ประกอบการที่สามารถรายได้ 8 หลัก เป็นนักเขียน เป็นที่ปรึกษา และโค้ชทางด้าน NLP

รูปแบบการเรียน (Coaching+Consulting)

          คอร์ส “เมื่อท่านออกแบบความสุข และความสำเร็จ ในแบบของท่านได้” จะเป็นการเรียนรู้ในลักษณะ Coaching บวก การ Consulting แบบ Private แบบ 1:1 เรียนตัวต่อตัว และทำ workshop ผ่าน Zoom จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 35,000 บาท (ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ จำนวน 10 งวด)


เวลาในชีวิตคนเรามันแสนสั้นนั้น ดังนั้นอย่ารีรอที่จะสร้างความสุข และความสำเร็จ ที่แท้จริงให้กับตัวท่าน เริ่มต้นสร้างเส้นทางแห่งความสุข และความสำเร็จในแบบของท่าน ด้วยคอร์ส
“เมื่อท่านออกแบบความสุข และความสำเร็จ ในแบบของท่านได้”


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่

Line ID: @StrategicMan

หรือ

โทร 087-299-6524