ธุรกิจเป็นสิ่งมีชีวิต มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย

 14 ต.ค. 2563 14:35 น.    เข้าชม 2202    Entrepreneurship
ธุรกิจเป็นสิ่งมีชีวิต มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย

ท่านทราบหรือไม่ว่า ธุรกิจ ก็เป็น สิ่งมีชีวิต หรือ มีวงจรชีวิตของมัน เพราะทุกธุรกิจ มีการ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” เฉกเช่นเดียวกับคน

วงจรชีวิตธุรกิจ หรือ Business Life Cycle แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่หนึ่ง ช่วงเริ่มต้น ช่วงที่สอง ช่วงเติบโต ช่วงที่สาม ช่วงขยายตัว ช่วงที่สี่ ช่วงธุรกิจอิ่มตัว และ ช่วงที่ห้า ช่วงที่ธุรกิจเริ่มถดถอย

ช่วงที่หนึ่ง หรือ ช่วงเริ่มต้น คือ เป็นช่วงที่เริ่มพัฒนา และเปิดตัวสินค้า หรือ บริการของธุรกิจ

ลักษณสำคัญของช่วงนี้ คือ ยอดขายจะยังต่ำอยู่ หรือ อาจจะเติบโตอย่างช้าๆ หากมีกลยุทธ์การขาย และการตลาดที่ดีพอ ธุรกิจก็จะค่อยๆ เติบโต ในทางตรงกันข้าม ในช่วงนี้ ต้นทุนจะสูง เพราะต้องเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับ Business Model รวมไปถึงการที่ต้องสูญเสียเงินทองไปกับการลองผิด ลองถูก ส่งผลให้ในช่วงนี้ ผลกำไรอาจจะต่ำมาก หรือ อาจจะอยู่ในช่วงขาดทุนไม่มากก็น้อย

ในช่วงนี้ ถือว่าเป็น ช่วงที่มีอันตรายต่อการล้มเหลวของธุรกิจมากที่สุด ธุรกิจมากกว่า ครึ่ง หรือ จะล้มหายตายจากไปในช่วงนี้

ช่วงที่สอง หรือ ช่วงเติบโต

ในช่วงนี้ หากกลยุทธ์การขาย และการตลาดมีประสิทธิภาพเพียงพอ ยอดขายจะเริ่มมีอัตราการเติบโตที่มากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้น กำไรปรากฏ กระแสเงินสดเริ่มเป็นบวกมากขึ้น กล่าวคือธุรกิจก้าวเข้าสู่จุดคุ้มทุน 

ในช่วงนี้ ความเสี่ยงต่อการล้มเหลวจะลดลง เนื่องจาก Business Model ชัดเจนขึ้น ความเป็นรูปธรรมในมิติของรายได้ เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่ก็ยังต่ำอยู่

ช่วงที่สาม หรือ ช่วงธุรกิจขยายตัว

หากธุรกิจสามารถผ่านช่วงที่สองมาได้ ยอดขายจะเริ่มเติบโตมากขึ้น อาจจะถึงขั้นเติบโตแบบก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงขยายตัว จะต้องเผชิญกับการแข่งขันกับคู่แข่ง ส่งผลให้ถึงแม้ยอดขายจะเติบโต แต่อัตราการเติบโตของกำไร อาจจะไม่มากนัก เนื่องจากการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้น

ในช่วงนี้ ความเสี่ยงต่อการล้มเหลวน้อยลงมาก เนื่องจาก Business Model มีความชัดเจนที่สุด ความเป็นรูปธรรมในมิติของรายได้ มีความรูปธรรมอย่างมีนัยสำคัญ

{ads_seminar}

ช่วงที่สี่ หรือ ช่วงธุรกิจอิ่มตัว

ทุกธุรกิจในโลกนี้ เมื่อมาถึงจุดหนึ่ง การเติบโตของธุรกิจจะถึงจุดอิ่มตัว หรือ หยุดการเติบโต กำไรที่ได้จะลดน้อยลง สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการตลาด เช่น พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมาถึงจุดนี้ ธุรกิจอาจจะต้อง ปรับ Business Model ใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาด ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว

ในช่วงนี้ ความเสี่ยงต่อการล้มเหลวแทบจะหมด เนื่องจาก Business Model มีความชัดเจนที่สุด ความเป็นรูปธรรมในมิติของรายได้

ช่วงที่ห้า หรือ ช่วงธุรกิจถดถอย

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง หรือ จุดพลิกผันของสถานการณ์ทางการตลาด ส่งผลให้ในช่วงนี้ ทุกอย่างจะอยู่ในช่วงขาลง ไม่ว่าจะเป็น ยอดขาย กำไร และกระแสเงินสด และในที่สุด ก็ถึงเวลาที่จะต้องใช้ Business Model ใหม่ ที่สอดรับการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกผัน

หากท่านเข้าใจวงจรชีวิตธุรกิจ ธุรกิจท่านจะไม่มีวันตาย เพราะท่านสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้


Comment