3 สิ่งที่ท่านจะได้ จากการพาตัวเองไปอยู่ในวงล้อมของ “เศรษฐี”

 23 พ.ค. 2566 09:14 น.    เข้าชม 205    Entrepreneurship
3 สิ่งที่ท่านจะได้ จากการพาตัวเองไปอยู่ในวงล้อมของ “เศรษฐี”

3 สิ่งที่ท่านจะได้ จากการพาตัวเองไปอยู่ในวงล้อมของ “เศรษฐี”

.

มีข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ทุกท่านทราบเป็นอย่างดี

นั่นคือ หากเราไปอยู่ใกล้คนแบบไหน

เราจะกลายเป็นคนแบบนั้น

.

ดังนั้นหากเราพาตัวเองไปอยู่ในวงล้อมของ “เศรษฐี”

เราจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตัวเราให้กลายเป็นเศรษฐี

.

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

.

เพราะการไปอยู่ในวงแวดล้อมของ “เศรษฐี”

จะให้ 3 สิ่งต่อไปนี้ กับท่าน

.

#หนึ่ง ท่านจะเห็นโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างความมั่งคั่ง

เพราะคนรวยเปรียบได้ดั่งถังที่พกโอกาส

.

#สอง ท่านจะได้เรียนรู้เคล็ดลับในการพัฒนาตนเองจากเหล่าเศรษฐี

เพราะกว่าจะรวย เขาต้องเรียนรู้ และผ่านประสบการณ์ต่างๆ มากมาย

.

และ #สาม ท่านจะเปลี่ยนสมองของท่าน จากสมองคนธรรมดา เป็นสมองเศรษฐี

ที่จะช่วยชี้เป้าความรวยให้กับท่านตลอดเวลา

.

และนี่คือ 3 สิ่งที่ท่านจะได้จากการพาตัวเองไปอยู่ในวงล้อม “เศรษฐี”


Comment