การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนั้น ดีกว่าความทะเยอทะยานที่มากเกินไปจนล้มเหลว

 31 พ.ค. 2565 17:33 น.    เข้าชม 78    Managing Yourself

การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนั้น
ดีกว่าความทะเยอทะยานมากเกินไปจนล้มเหลว
ความสำเร็จที่ละน้อย จะดีกว่า
เพราะความสำเร็จแต่ละครั้งจะไปหล่อเลี้ยงตัวมันเอง
แล้วเราจะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน
~Tony Schwartx~
ผู้เขียนหนังสือ The Power of Full Engagement
.Comment