เปลี่ยนตัวท่านเดี๋ยวนี้ ก่อนที่ท่านจะถูกบังคับให้เปลี่ยน

20 ก.ค. 2564 132 view Entrepreneurship
:
:
โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน...สืบเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยี และเทคโนโลยีในด้านอื่นๆ

เท่านั้นยังไม่พอ มีปัจจัยอื่นๆ เช่น การแพร่ระบาดของโควิด ที่มาเร่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับ โลกแบบสุดขั้วอีกด้วย

สองสิ่งนี้ ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน ในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติการทำงาน และการประกอบอาชีพต่างๆ

Comment